Tòa S3 Vinhomes Skylake Phạm Hùng

Trong 3 tòa căn hộ chung cư tại dự án thì tòa S3 là tòa có nhiều ưu điểm hơn cả.

Hãy cùng đọc bài viết bên dưới củđể có thêm thông tin chi tiết.

Mặt bằng và thiết kế căn hộ

mat-bang-toa-s3-vinhomes-skylake-tang-4-39
mat-bang-tang-23-toa-s3-vinhomes-skylake
mat-bang-tang-40-toa-s3-vinhomes-skylake
mat-bang-tang-41-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-01-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-02-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-03-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-05a-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-05-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-06-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-08a-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-08-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-09-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-10-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-11a-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-11-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-12-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-14-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-15-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-16-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-17-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-18-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-19-toa-s3-vinhomes-skylake
thiet-ke-can-ho-20-toa-s3-vinhomes-skylake